با این نرم افزار بیمارها به دکترها نزدیک تر میشوند، به راحتی میتوانند دکتر ها و نوبت دهی های آنلاین را انتخاب کنند.

دکتر ها در نرم افزار ثبت شده و بیمارانی که به آنها مراجعه کرده اند به دکتر امتیاز میدهند، بنابراین میتوانید در انتخاب بهترین دکتر گزینه های گسترده ای داشته باشید.

لینک دموی نرم افزار

Admin Panel

Administrator Login :

Url : http://takeawaymobileapplication.uk/bluehorntechapp/doctorfinder/ 
User Name : admin 
Password : admin123
Login as : Administrator 

Doctor Login :

User Name : doctor@gmail.com
Password : 12345
Login as : Doctor 

Patient Login :

User Name : patient@gmail.com
Password : 12345
Login as : Patient 

ویژگی ها :

  1. بهترین پزشکان را در شهرهای بزرگ پیدا کنید.
  2. جستجوی پزشکان بر اساس تخصص آنها.
  3. رزرو رسمی با تأیید فوری
  4. قبلا مشاهده ریتینگ بیمار
  5. مشاهده پروفیل های دکتر با مدارک، تجربه و اطلاعات بیشتر
  6. Admob Firebase
  7. نقشه ها و نشانگرها را در اختیار گوگل قرار دهید.