برنامه انگیزشی برای کسانی که می خواهند سیگار را ترک کنند

امکانات نرم افزار:

 1. مدت زمانی که کاربر سیگار نمی کشد
 2. مقدار پول ذخیره شده
 3. آنچه مصرف کننده هنگام ترک سیگار (1 هفته، 1 ماه، 1 سال، 5 سال، 10 سال) دریافت خواهد کرد
 4. تعداد روزهای از دست رفته زندگی
 5. وضعیت پیشرفت کاربر ارگانیسم، زمانی که او ترک سیگار
 6. جوایز کاربر
 7. تنظیمات کاربر
 8. درآمد برنامه (حذف تبلیغات، خرید امتیاز)
 9. درخواست محلی سازی برای ترجمه به زبان های مختلف آماده شده است.
 10. پشتیبانی Admob (بنر و بینش)
 11. راه اندازی آسان برنامه